Hledáte zahraniční zkušenosti? Najdete je na Equal Pay Day

Letošní, již 13. ročník proslulé konference Equal Pay Day, která se koná v Clarion Congress Hotel Prague 8. až 10. dubna 2022 bude letos obohacen o 14 osobností, jejichž příjezd byl podpořen grantem poskytnutým CEI Cooperation Fund. 

A je opravdu na co se těšit.  Přijede např. Monika Rizovska z Makedonie - ambasadorka žen v IT, Tsvetelina Nikolova, která se snaží ukázat, že i Bulharsko může produkovat víno světové kvality, nebo Eszter Szábó z Maďarska - neúnavná propagátorka andělského financování i žen investorek. 

V rámci projektu financovaného CEI (Central European Initiative) nazvaného „Equal Pay Day conference going international!“ se spolupracující organizace seznámí s konferencí a kampaní, která ji provází, vyzkouší speed mentoring i sílu sdílení zkušeností a zážitků jak z osobního, tak profesního života. Mnozí zahraniční hosté vystoupí v České republice poprvé. Podpořit je přijdou i velvyslanci zúčastněných zemí. 

Každý vystupující, každá mentorka projde zaškolením od zkušených organizátorek a mentorek pro svůj osobní blok a zvolené téma. Skupina vytváří potenciál pro další aktivity partnerů na podporu rovných příležitostí pro ženy.

Pořádající veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, z.s. se stala signatářským partnerem zásad WEPs pod taktovkou OSN. WEPs je zkratkou pro WOMEN'S Empowerment Principles, tedy soubor zásad, které představují pro firmy pokyny a návrhy, jak podporovat rovné příležitosti pro ženy a pro muže na svých pracovištích, v komunitách a celkově ve společnosti.  Partneři projektu budou diskutovat možnosti jejich vyššího využití.

Sdílení dobré praxe a prezentování ženských vzorů podporuje rovné postavení žen v práci i ve společnosti. Potenciál žen zdaleka není naplno využitý, dovednosti a talent žen jsou pro ekonomický a hospodářský rozvoj nezbytné. 

Veškeré informace i vstupenky na tuto unikátní akci najdete na www.equalpayday.cz a bpwcr.cz/cei
 

Sloupek