Emailové adresy Nemocnice Na Bulovce změní koncovku

Fakultní nemocnice Na Bulovce v rámci procesu „odfakultnění“ změní nastavení webových stránek a elektronické pošty. Od příštího roku bude fungovat doména „bulovka.cz“. Formát nové adresy bude jmeno.prijmeni@bulovka.cz. Pro příchozí poštu zůstane nadále funkční i doména fnb.cz.

Fakultní nemocnice Na Bulovce v rámci procesu „odfakultnění“ změní nastavení webových stránek a elektronické pošty. Od příštího roku bude fungovat doména „bulovka.cz“. Formát nové adresy bude jmeno.prijmeni@bulovka.cz. Pro příchozí poštu zůstane nadále funkční i doména fnb.cz.

Emaily zaslané na dosavadní nemocniční adresu budou doručeny, automaticky však budou přesměrovány na koncovku „bulovka.cz“.

U zpráv odesílaných z nemocnice se od 1. 1. 2012 již objeví v záhlaví emailu v adrese odesílatele nová doména bulovka.cz, protože bude nastavena jako primární.

Změna se postupně projeví i v e-šablonách a ve všech nemocničních dokumentech. Kvůli minimalizaci nákladů veškeré tiskoviny, které mají koncovku „fnb.cz“ , zatím zůstávají a nové se budou tisknout již s novou doménou.

Dosavadní adresa zaměstnanců nemocnice „ jmeno.prijmeni@fnb.cz “ bude funkční minimálně jeden rok. Novým zaměstnancům bude již přidělen email ve tvaru jmeno.prijmeni@bulovka.cz .

Přechod na tuto doménu je nezbytným krokem v rámci procesu odfakultnění, který zahrnuje např. i nezbytnou úpravu razítek či vstupní brány do nemocnice.
 

Sloupek