Elsnicovo náměstí se změní

Elsnicovo náměstí v pražské Libni změní svoji podobu. Radnice Prahy 8 připravuje jeho rozsáhlou rekonstrukci, začít by měla na jaře roku 2013, ukončení se čeká na podzim. Autory návrhů jsou ateliér zahradní a krajinářské architektury A05 a Šépka architekti.

Smyslem úprav Elsnicova náměstí je především navrácení koryta Rokytky do její původní podoby. „Překrytí větší části potoka vytvářelo nedefinovaný prostor, který není ani náměstím nebo například parkem. Naše snaha je tedy toto umělé betonové překrytí odstranit a navrátit sem atmosféru s tekoucí vodou,“ informoval zástupce starosty Prahy 8 Michal Šustr.

Projekt by měl využít potenciálu vodního prvku, který by měl hrát velmi podstatnou roli. Před Palácem Svět proto architekti vytvořili zpevněnou pororoštovou plochu, která bude umožňovat pohled na vodní tok Rokytky. Prostor nového náměstí nabídne možnost, díky umístění několika vodních prvků, přijít úplně do kontaktu s vodou. „Předpokládám, že toto řešení především ocení děti, které mohou za pomocí šroubovic vyhnat vodu do trubic umístěných přímo v prostoru náměstí,“ řekl místostarosta.

Zpevněný prostor nad korytem Rokytky je vymezen z jedné strany schodištěm, na kterém lze i sedět a pozorovat dění na náměstí, případně nahlédnout do periskopů a dívat se přímo na tekoucí vodu v korytu. Druhá strana je ohraničena mostem, do kterého je navržen umístit provoz kavárny. Ta se v nejbližším okolí nevyskytuje, proto se předpokládá, že by taková volba mohla maximálně oživit celý prostor, který v současné době zeje prázdnotou. Provoz kavárny je v návrhu doplněn o možnost vystavovat objekty nebo obrazy a také o malý sál pro zhruba 60 osob, kde bude možné konat malé koncerty, divadelní představení nebo například literární večery. Kavárna bude fungovat i v prostoru nového Elsnicova náměstí, kde mohou být v letních obdobích umístěny stolky. Tím bude podpořen nový život celého náměstí.

Podle Šustra se také zvažuje umístění utilitárního schodiště přímo do koryta Rokytky. V širší části celého řešeného prostoru je počítáno s parkovou úpravu a s lavicemi. Zhruba v těchto místech se předpokládá možnost sestupu přímo k vodě.

„Architekt, který studii zpracovává, počítá se třemi variantami, které budou předloženy k posouzení občanům. Na základě jejich připomínek bude poté vybrána ta nejvhodnější,“ dodal.

www.praha8.cz

Sloupek