Dvojnásobná radost na dětském oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Rodiče s dětmi a celé dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce mělo v pátek důvod k dvojnásobné radosti. Kromě toho, že oddělení získalo dvacet nových monitorů pomáhající dětem ohroženým „Syndromem náhlého úmrtí“ (SIDS) od Nadace Křižovatka, zároveň se zaměstnanci oddělení dozvěděli dobrou zprávu: lůžková část dětského oddělení se rušit nebude.  

Ještě před několika měsíci totiž dětskému oddělení Nemocnice Na Bulovce reálně hrozilo, že v rámci redukce lůžkové kapacity v Praze skončí. Proti návrhu na zeštíhlení se ale okamžitě postavilo jak vedení nemocnice, tak například dotčené pražské městské části a oborové svazy, např. Česká pediatrická společnost či neonatologická společnost. Úspěch v jednání se zástupci pojišťoven oznámil včera ředitel nemocnice MUDr. Petr Zajíc, MBA: „Jsme velice rádi, že zvítězil zdravý rozum a pediatrické oddělení bude malým pacientům sloužit i nadále. Jednání nebyla jednoduchá, ale dospěli jsme k dohodě," konstatoval ředitel Zajíc.

Za významný úspěch a správný postup to označil i primář pediatrického oddělení MUDr. Ivan Peychl: "Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce je jedno z pěti v hlavním městě a dokonce jediné v severní  části Prahy. V případě nemožnosti využít lůžkovou kapacitu by totiž ani ambulance nemohly tak úspěšně fungovat, protože k některým zákrokům je zapotřebí lůžkové zázemí, nemluvě o omezení dostupnosti této péče pro region s více nežli 300 tisíci obyvateli. Významný, bohužel v negativním smyslu slova, by byl dopad i pro samotnou nemocnici, kde dětská oddělení existují na klinikách ortopedie, infekce, kožní či dětské chirurgii. Všechna tato oddělení úzce s pediatrií totiž spolupracují. Jsem proto velmi rád, že spolupráce bude pokračovat i nadále.“
 
Po dobré zprávě si pak mohly mezi sebe rozdělit dvě oddělení – pediatrické a neonatologické – dvacet monitorů Babysence II. v celkové hodnotě 60 tisíc korun. „Přestože patříme k nejméně postiženým zemím s výskytem Syndromu náhlého úmrtí dítě, ročně bohužel v České republice neočekávaně zemře zhruba 20 až 25 novorozenců bez zjevné příčiny. Monitory jsou proto vynikající preventivní pomůckou, jak těmto nešťastným událostem předcházet,“ shrnul primář Neonatologického oddělení MUDr. Martin Čihař, na jehož oddělení putuje 15 kusů monitorů.
 
Doplnil ho primář pediatrie MUDr. Ivan Peychl: „Monitory jsou také pomocníkem, který dokáže odhalit i jiné problémy, které se u miminek mohou projevit např. mělké dýchání či apnoické pauzy. Využíváme monitory nejen v nemocnici, ale také je zapůjčujeme rodičům po nezbytně potřebnou dobu.“
 
Monitor neustále sleduje dýchání a dechové pohyby dítěte. Pokud se dýchání zastaví na dobu delší než 20 sekund nebo, pokud se dechová frekvence sníží pod 10 dechů za minutu, Babysense II upozorní na tento stav zvukovým a světelným signálem. Přístroj Babysense II nemůže předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontroluje dýchání a varuje rodiče v případě ohrožení dítěte.
 
Nadace Křižovatka se jako jediná organizace v České republice věnuje pomoci dětem ohroženým Syndromem náhlého úmrtí dítěte. Pomáhají jí v tom sponzoři.
 
Dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce slouží třetině Pražanů a je výrazným zdravotnickým zařízením i pro Středočeský kraj. Od ministerstva má jednu z nejvyšších akreditací. To znamená, že zaměstnává vysoce specializované lékaře, na třiceti lůžkách ročně ošetří 1600 dětí a ambulantně zruba 20 až 25 tisíc dětí.
 

Sloupek