Do stanic Můstek, Anděl a I.P. Pavlova chystá Praha výtahy

Pražský dopravní podnik připravuje výstavbu výtahů pro bezbariérové zpřístupnění stanic metra Můstek, Anděl a I. P. Pavlova. Nejdále je příprava bezbariérového vstupu do obou linek v přestupní stanici Můstek, letos by měla být hotova dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. ČTK to v rozhovoru řekl David Krása, ředitel společnosti Metroprojekt, která výtahy projektuje.

"Všechny stanice mají hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, u Můstku je hotová i dokumentace pro stavební povolení," uvedl Krása.

Bezbariérový vstup do přestupní stanice Můstek bude tvořit dvojice výtahů s přestupem. Výstup bude umístěn přímo na chodníku v dolní části Václavského náměstí. "Je to relativně složitá stavba, kde obtížné bylo zejména najít umístění výtahových šachet s přístupem do stanic na obou trasách A, B a nad nimi s křížením inženýrských sítí a kolektorů," řekl ředitel Metroprojektu. Odhad nákladů na vybudování podle Krásy přesahuje 200 milionů korun, u dalších dvou stanic by mohly být nižší.
 
Pražský dopravní podnik odhaduje, že by se s výstavbou mohlo začít v prvním čtvrtletí příštího roku. Podle Anety Řehkové z tiskového oddělení podniku by stavba mohla trvat zhruba 14 měsíců. Můstek je poslední přestupní stanicí v Praze, která nemá výtah pro vozíčkáře či rodiny s kočárky.
 
V případě frekventované stanice metra I. P. Pavlova museli projektanti řešit výstup skrz jeden z domů v Legerově ulici. Na chodníku totiž není pro výtah dostatek místa. "Dohodli jsme se s Prahou 2, která je vlastníkem jednoho z domů a stavbu výtahu také podporuje. Vyústění výtahu na povrch povede ke zrušení jednoho bytu," popsal Krása. Výtah bude umístěn nedaleko nároží s Rumunskou ulicí, tvořit jej budou opět dva na sebe navazující výtahy, které překonají asi dvacetimetrový výškový rozdíl.
 
Bezbariérového vstupu by se mohla dočkat i stanice Anděl, kterou denně projde přes 100.000 lidí. Výtah bude ústit u nároží ulic Nádražní a Bozděchova.
 
"U všech tří uvedených projektů se počítá s podporu z fondů EU. Na projekt Můstek již byla žádost podána. Na další dva projekty bude podána v další výzvě v roce 2013," sdělila ČTK Řehková.
 
Z 57 stanic pražského metra je bezbariérově přístupných 36. Loni byl uveden do provozu výtah do stanice Národní třída, jehož vybudování stálo 185 milionů korun. Ten je ale nyní kvůli rekonstrukci stanice a soukromé výstavbě nad ní uzavřen.
 
zdroj: ČTK

Sloupek