Do botanické zahrady pomocí sms

Botanická zahrada se už letos na podzim chystá zavést nový vstupenkový systém. Ten by umožnil vcházet do areálu na lístky zakoupené mobilním telefonem přes sms. Tento postup je dnes zcela běžný například při platbě jízdného v městské hromadné dopravě.

V současné době se do Botanické zahrady návštěvníci dostanou třemi pokladnami. Jde o „klasicky“ vybavená stanoviště s prodavačkou vstupenek - pokladnu jih, pokladnu sever a pokladnu vinice (v provozu denně od 1. června). K opuštění areálu je možno využít vedle výše uvedených pokladen i další dvě možnosti, takzvané výstupní kolotoče: z Lesních biotopů Severní Ameriky do ulice Pod Havránkou a z Arboreta do lesa.

Právě posledně jmenovaný „kolotoč“ z Arboreta do lesa, nacházející se v severní části venkovní expozice, dozná v nejbližší době zásadních změn. Stane se prvním místem (tedy testovací zkouškou), kde bude nainstalován bezobslužný vstup. Navíc všechny stávající vstupní turnikety na pokladnách budou vybaveny jedinečným čtecím zařízením na vstupenky zakoupené prostřednictvím sms zprávy. Cílem těchto úprav a změn je především zlepšit obslužnost vstupů do zahrady. A samozřejmě umožnit zájemcům o prohlídku venkovních expozic komfortněji a na více místech do areálu vejít a opustit ho.

Proto už dnes zahrada počítá s dalším rozšířením počtu bezobslužných vstupů. Už v příštím roce (kdy budou doladěny případné technické problémy s testovacím prvním vstupem u Arboreta) by návštěvníci mohli používat vstup v ulici Pod Havránkou a o rok později, tedy v roce 2013, se k nim přidá i bezobslužný vstup z Úvozu (viz mapka).

Nespornou výhodou platby vstupného přes mobil je jednoduchost, pohodlí a bezpečí platby. Ta je provedena téměř okamžitě a služba je podporována všemi mobilními operátory. Tímto způsobem bude možné v budoucnu vstupovat i na sms permanentky.

Zmíněné technické úpravy jsou výsledkem jednání mezi náměstkem pražského primátora Ivanem Kabickým, starostou Prahy 8 Jiřím Janků a ředitelem Botanické zahrady Oldřichem Vackem.

www.praha8.cz

Sloupek