Den otevřených dveří v Denním stacionáři

Obvodní ústav sociálních služeb Praha 8 připravil na 14. a 15. listopadu Dny otevřených dveří v Denním stacionáři Křižíkova 167/50. 

Denní stacionář je zaměřen na pomoc rodinám, starající se o seniora nebo zdravotně postiženého rodinného příslušníka a nemohou tuto péči zajistit v době, kdy chodí do zaměstnání. Denní stacionář nabízí celodenní dohled, stravování, hygienické zázemí, procházky s doprovodem, plnohodnotný program zaměřený na zlepšování zdravotního stavu a psychické pohody, posilování paměti, rekondiční cvičení. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému z uživatelů s ohledem na jeho potřeby.

„Svým zaměřením stacionář všeobecně umožňuje, aby se uživatelé služby vůbec mohli vracet do svých domovů a rodin. To znamená, že pokud to rodina s využitím stacionáře zvládne, lidé nemusí být umisťováni například do domů pro seniory,“ doplňuje zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková. Dny otevřených dveří budou probíhat od 13.00 hod do 18.00 hod.
 

Sloupek