Právě se nacházíte:

Další střípky z Bulovky

Bulovka definovala ekonomicky náročnější varianty léčby V souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 411/2011 došlo od 1. 1. 2012 ke změně pro pojištěnce - nově je zavedená možnost připlatit i za ekonomicky náročnější variantu použitého zdravotnického prostředku.

Bulovka definovala ekonomicky náročnější varianty léčby

V souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 411/2011 došlo od 1. 1. 2012 ke změně pro pojištěnce - nově je zavedená možnost připlatit i za ekonomicky náročnější variantu použitého zdravotnického prostředku. Pacient v případě zájmu doplácí rozdíl mezi ekonomicky náročnější variantou a základní variantou. Dnes byly na webu a sociálních sítích Nemocnice Na Bulovce publikovány oceněné lehké fixační materiály, zítra se k tomu přidají nitrooční čočky. Vakcíny nemocnice neposkytuje.

http://bulovka.cz/cs/pro-pacienty/ekonomicky-narocnejsi-varianty-lecby

První fáze rekonkurzů primářských pozic začala

Vedení Nemocnice Na Bulovce na začátku tohoto roku avizovalo, že připraví plošné rekonkurzy na všechny stávající primářské pozice. Do výběrových řízení se pochopitelně mohou hlásit i primáři, kteří dosud vedou svá oddělení. Od tohoto kroku si vedení slibuje vyšší efektivitu procesů. „Chceme zdravé prostředí, které bude konkurenční, spravedlivé a motivující. Věřím, že většina stávajících primářů svou pozici obhájí, ale každopádně tento krok udělat musíme,“ vysvětlil ředitel nemocnice Petr Zajíc.

Nově budou primáři ustanoveni do svých funkcí na 3 roky. V Nemocnici Na Bulovce pracuje dnes 28 primářů. „Ve výběrových řízeních budeme také požadovat návrh strategie, taktik a koncepce příslušného oddělení včetně eventuelní restrukturalizace lůžek,“ doplnil ředitel Zajíc. Vedení nemocnice má jasný cíl: zvrátit nepříznivou ekonomickou bilanci nemocnice z minulých let, zajistit potřebné finanční prostředky pro rozvoj nemocnice včetně jejích zaměstnanců a Nemocnici Na Bulovce stabilizovat jako pevný pilíř generelu pražského zdravotnictví.

Výběrová řízení svou otevřeností současně poskytují šanci také dalším uchazečům z řad erudovaných a perspektivních lékařů, kteří rovněž mohou ve výběrovém řízení představit své vize dalšího rozvoje jednotlivých pracovišť nemocnice. Přihlášky bude posuzovat nezávislé komise. Rekonkurzy budou probíhat postupně ve třech, v krátké době po sobě následujících fázích. V první fázi, která má uzávěrku do 23. března 2012, proběhne výběrové řízení na následujících 9 pozic:

- primář/ka Anesteziologicko-resuscitačního oddělení na funkční období od jmenování na dobu tří let

- primář/ka Dermatovenerologické kliniky na funkční období od jmenování na dobu tří let

- primář/ka Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie na funkční období od jmenování na dobu tří let

- primář/ka Kliniky plastické chirurgie na funkční období od jmenování na dobu tří let

- primář/ka Neonatologického oddělení na funkční období od jmenování na dobu tří let

- primář/ka Neurologického oddělení na funkční období od jmenování na dobu tří let

- primář/ka Ortopedické kliniky na funkční období od jmenování na dobu tří let

- primář/ka Radiodiagnostické kliniky oddělení na funkční období od jmenování na dobu tří let

- primář/ka Urologického oddělení na funkční období od jmenování na dobu tří let

http://bulovka.cz/cs/kariera/vyberova-rizeni

Sloupek