Chirurgie Nemocnice Na Bulovce využívá novou metodu k operaci plic

Na chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce se začala využívat miniinvazivní VATS lobektomie už v roce 2014. To šlo však o jednu operaci. Vloni už to byly čtyři operace tohoto typu. Všechny operace proběhly bez komplikací. Operace realizoval primář chirurgické kliniky MUDr. Pavel Horák, který se na VATS lobektomii specializuje.  

VATS je videoasistovaná hrudní chirurgie a lobektomie znamená chirurgické odstranění jednoho plicního laloku (pravá plíce má 3 laloky, levá 2 laloky). Přístup do hrudníku je při této nové metodě z několika řezů, zpravidla tří. V případě VATS lobektomie má jeden řez délku max. 6 cm a další dva řezy délku do 2 cm. Podmínkou splnění kritérií VATS je absence použití rozvěrače během operace. Rozvěrač na žebra totiž způsobuje zhmoždění hrudní stěny a pooperační bolesti a s tím způsobené možné komplikace.

Operace v samotném hrudníku probíhá ve stejném rozsahu jako otevřenou cestou, tzv. torakotomií neboli řezem hrudní stěnou (jde o jeden z operačních přístupů do hrudníku). 

Nejčastější indikací k VATS lobektomii je rakovina plic. Operace probíhá v celkové anestézii. Výsledkem operace je odstranění plicního laloku a spádových mízních uzlin, tedy oblastí, kam by se mohl šířit nádor. VATS přístup přináší výrazně menší pooperační bolesti a s tím spojenou snazší rehabilitaci, kratší dobu hospitalizace a rychlejší návrat k běžnému životu.
 

 

Sloupek