Chirurg z Nemocnice Na Bulovce léčil zraněné z občanské války v Sýrii

Chirurg z Nemocnice Na Bulovce léčil zraněné z občanské války v Sýrii. Za 10 dní vyšetřil 40 lidí a provedl 25 operací.

MUDr. Ondřej Měšťák, lékař z Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, se nedávno vrátil z 10denní mise v Jordánsku “Treating Wounded Syrian Program” - program lékařské pomoci obětem syrského konfliktu. Během svého pobytu vyšetřil 40 lidí a provedl 25 operací.
 
Syrská občanská válka trvající více než tři roky si doposud vyžádala životy nejméně 300 tisíc lidí. V současné době je Sýrie rozdělená na oblasti ovládané režimem a oblasti ovládané povstalci. Oblasti ovládané povstalci jsou zcela odříznuty od okolního světa. Panuje zde absolutní nedostatek jídla a přes obrovské množství zraněných z dlouhotrvajícího vojenského konfliktu v těchto oblastech není prakticky žádná lékařská péče.
 
Skupina syrských lékařů před jedním a půl rokem vytvořila “Treating Wounded Syrian Program” - program lékařské pomoci obětem syrského konfliktu. Jedná se o sofistikovaný systém, ve kterém jsou oběti konfliktu s potřebou lékařské péče vyhledáni uvnitř Sýrie, na hranicích je provedeno jejich třídění a odeslání nejtěžších úrazů do nemocnice v hlavním městě Jordánska Ammánu. Menší zranění jsou ošetřeny přímo na hranicích týmem Lékařů bez hranic.
 
Od začátku programu již bylo ošetřeno na 1000 pacientů (v naprosté většině těžká zranění) a bylo provedeno 2500 operací. Většina pacientů podstupuje více než jednu operaci. Příčinou úrazů jsou nejčastěji barelové bomby, střelné zbraně a popáleniny. Nejčastěji řešená poranění jsou úrazy končetin od tříštivých otevřených zlomenin po traumatické amputace, poranění velkých cév, poranění břišní dutiny a kraniotraumata. Z výčtu nejčastějších diagnóz vyplývá potřeba odborností, tzn. zejména ortopedie, cévní chirurgie, neurochirurgie, plastické chirurgie a anesteziologie.
 
Pro činnost programu jsou pronajata dvě lůžková patra a tři sály v jedné z ammánských nemocnic. Lékařský tým programu je složen ze syrských lékařů, kteří nemohou v Jordánsku legálně pracovat a jsou proto zastřešeni jordánskými lékaři. Syrští lékaři vykonávají většinou administrativní a řídící funkce. Specialisté jako např. ortopedi nebo plastičtí chirurgové přicházejí z ciziny. Účast plastických chirurgů, členů mezinárodní společnosti ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), zajišťuje americká organizace LEAP. Ačkoli jejich spolupráce se syrským programem začala teprve před několika měsíci a účast je založena na dobrovolnictví (chirurgové si hradí všechny cestovní náklady a ubytování), je plán pro nadcházející týdny překvapivě zaplněn. V programu pracují také zahraniční specialisté z jiných oborů. V průběhu pobytu se Ondřej Měšťák setkal s několika lékaři z ciziny - ortopedem ze Saudské Arábie s vlastním anesteziologem a odbornicí na infekční choroby z Velké Británie.
 
MUDr. Ondřej Měšťák z Kliniky plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce s MUDr. Martinem Boháčem z Kliniky plastické chirurgie FN Růžinov v Bratislavě se zapojili do programu na začátku května. Plánovali zůstat jeden týden, nakonec zůstali 10 dní, aby mohli odoperovat všechny naplánované pacienty. V průběhu mise vyšetřili asi 40 pacientů a provedli 25 operací. Nejčastějšími výkony byly debridmenty a kožní štěpy, laloky, tenolýzy a šlachové transfery. Provedli také jednu rekonstrukci n. medianus v oblasti předloktí štěpem n. suralis. U části pacientů začaly s péčí předchozí týmy a oni v ní dále pokračovali. Vyšetřili také několik pacientů a parézou brachiálního plexu.
 
„Práci v týmu dvou plastických chirurgů jsem shledal jako velmi přínosnou. Případy, které jsme řešili, často velmi složité, byly dost odlišné od těch, které léčíme doma. Druhý názor byl velmi důležitý,“ hodnotil spolupráci MUDr. Ondřej Měšťák.
 
Přístup místního lékařského personálu byl nesmírně přátelský. Snažili se nám pomoci se vším potřebným. „Byli jsme překvapeni, jak kvalitně byla nemocnice vybavena. Disponovali veškerým materiálem, který jsme potřebovali pro většinu plastickochirurgických zákroků. Jediné vybavení, které jsme více postrádali byl operační mikroskop. Někteří námi vyšetření pacienti, nejčastěji rány v oblasti dolní třetiny bérce, byli indikování k přenosu volných tkáňových celků,“ dodává MUDr. Měšťák. Organizace LEAP se pokouší dodat mikroskop a vhodné nástroje, aby nadcházející mise mohly mikrochirurgické výkony provádět.
 
V průběhu pobytu dostali chirurgové pozvání na českou ambasádu v Ammánu, kde je přijal velvyslanec Petr Hladík. Díky konání vojenského veletrhu byl přítomný také náměstek ministra obrany ing. Tomáš Kuchta. Zástupci ambasády se velmi zajímali o program. Defence Atašé Martin Cerman přislíbil pomoc s transportem 300kg zdravotnického materiálu darovaného firmou Batist. Delegace z ambasády se přišla podívat také do nemocnice. Byl jim přestaven celý program a prošli si oddělení. Syrští lékaři věděli o české misi kardiochirurgů MEDAVAC v roce 2013. Zástupci velvyslanectví doufají, že se mise MEDAVAC do Sýrie podaří zopakovat i v nynějším roce.
 
Lékaři programu jsou vděčni za jakýkoliv zdravotnický materiál. „Před odjezdem jsem proto kontaktoval několik dodavatelů zdravotnických prostředků. Ochota poskytnout zdravotnický materiál byla velká. Dostali jsme šicí materiál od firmy Chirmax a rouškování od firmy Hartmann. Od firmy Batist jsme získali největší množství materiálů (rouškovacích setů), kterého bylo tolik, že se ho nepodařilo přepravit komerční linkou a po domluvě s Defence Atašé české ambasády ho budeme transportovat společně s misí armádních chemiků na podzim 2014,“ plánuje dál Ondřej Měšťák a svou misi shrnul slovy: „Cítil jsem, že je naše práce velmi prospěšná. Jelikož je v programu nedostatek specializovaných odborníků, je cítit, že naše zapojení vede ke změně. Na podzim 2014 plánujeme další misi, do které bychom chtěli zapojit také ortopeda a anesteziologa. Tak se staneme samostatně funkční jednotkou.“

Sloupek