Bulovka zlepšuje komfort pro pacienty. Nakoupila dvě nové sanitky.

Nemocnice Na Bulovce disponuje deseti sanitkami, které slouží pro převoz pacientů uvnitř areálu nemocnice, který má rozlohu zhruba 15 ha. Dvě ze sanitek jsou už však vyřazené a určené k ekologické likvidaci, proto nemocnice fakticky disponuje osmi sanitkami a nyní doplnila vozový park o dvě nové.

„Nejstarší sanitku máme z roku 1995 a nejnovější je sedm let stará. K dílčímu modernizování vozového parku sanitek jsme museli přistoupit pro velké opotřebení stávajících sanitních vozů,“ řekl ředitel nemocnice MUDr. Petr Zajíc, MBA při dnešním převzetí dvou nových sanitek přímo v areálu Bulovky.

Jeho slova dokládají i statistiky: K 1. srpnu 2012 mělo osm sanitních vozů naježděno 3,643.192 km, z toho u tří sanitek je na tachometru přes 630.000 km. Dlouhodobě počet jízd uvnitř areálu narůstá. Souvisí to také s tím, že se zkracuje doba hospitalizace pacientů a během ní tak sanitky vykonají větší počet jízd.
 
Obě nové sanitky jsou typu Ford Tranzit, převozová verze A2 a dohromady i se speciální sanitní úpravou stály 2,1 mil. korun. Cena vzešla z výběrového řízení.
 

Sloupek