Bulovka zlepšuje komfort pro pacienty. Nakoupila dvě nové sanitky.

24. 08 2012 | Nemocnice Na Bulovce disponuje deseti sanitkami, které slouží pro převoz pacientů uvnitř areálu nemocnice, který má rozlohu zhruba 15 ha. Dvě ze sanitek jsou už však vyřazené a určené k ekologické likvidaci, proto nemocnice fakticky disponuje osmi sanitkami a nyní doplnila vozový park o dvě nové.

„Nejstarší sanitku máme z roku 1995 a nejnovější je sedm let stará. K dílčímu modernizování vozového parku sanitek jsme museli přistoupit pro velké opotřebení stávajících sanitních vozů,“ řekl ředitel nemocnice MUDr. Petr Zajíc, MBA při dnešním převzetí dvou nových sanitek přímo v areálu Bulovky.

Jeho slova dokládají i statistiky: K 1. srpnu 2012 mělo osm sanitních vozů naježděno 3,643.192 km, z toho u tří sanitek je na tachometru přes 630.000 km. Dlouhodobě počet jízd uvnitř areálu narůstá. Souvisí to také s tím, že se zkracuje doba hospitalizace pacientů a během ní tak sanitky vykonají větší počet jízd.
 
Obě nové sanitky jsou typu Ford Tranzit, převozová verze A2 a dohromady i se speciální sanitní úpravou stály 2,1 mil. korun. Cena vzešla z výběrového řízení.
 

Speciály