Bulovka pozastavila rekonkurzy na primářské posty

Ředitel Nemocnice Na Bulovce dnes informoval zaměstnance nemocnice o pozastavení probíhajících rekonkurzů na všechny stávající primářské pozice, konkr. o pozastavení druhé a třetí fáze. První fáze, která měla uzávěrku 23. března a která zahrnovala rekonkurzy devíti pozic bude vyhodnocena podle původního plánu.

Již odevzdané přihlášky vyhodnotí nezávislá komise. Vedení nemocnice věří, že byť částečně, ale přeci jen dojde k naplnění původního záměru: postupně zvrátit nepříznivou ekonomickou bilanci nemocnice z minulých let, zajistit potřebné finanční prostředky pro rozvoj nemocnice včetně jejích zaměstnanců, realizovat navržené strategie, taktiky a koncepce příslušných oddělení a klinik a poskytnout šanci uchazečům z řad erudovaných a perspektivních lékařů, kteří první fázi rekonkurzů vzali jako svou významnou životní výzvu s cílem představit své vize dalšího rozvoje jednotlivých pracovišť nemocnice.

„K tomuto kroku jsem se rozhodl na základě v médiích zveřejněného plánovaného nového metropolitního systému zdravotnictví, který minulý týden prezentovali ministr zdravotnictví Leoš Heger a primátor Bohuslav Svoboda,“ vysvětlil svůj krok ředitel Petr Zajíc.

Domnívá se, že má-li podle avizovaného plánu pražský generel představovat ucelenou sadu opatření, jehož nejvýznamnější součástí je převod čtyř významných státních zdravotnických zařízení na Prahu, je tu teoretická možnost, že by mohl tento krok managementu Nemocnice Na Bulovce, vedený snahou o zdravé, konkurenční, spravedlivé a motivující prostředí, vyjít jako krok do prázdna. „A to, ve světle nových skutečností, považuji za zbytečné a za určitých okolností i kontraproduktivní,“ doplnil Zajíc.
 

Sloupek