Bulovka posiluje radiofyzikální tým

Ředitel Nemocnice Na Bulovce MUDr. Petr Zajíc ustanovil do funkce vedoucí radiofyzikálního odboru Mgr. Pavlu Novákovou. Nová posila radiofyzikálního týmu Bulovky je zároveň dohlížecí osobou nad radiační ochranou.

“Kvalitní a úspěšné fungování Ústavu radiační onkologie, které patří mezi jeden z pilířů nemocnice, je přímo napojené na kvalitní personální obsazení radiofyzikálního odboru. Nepodceňujeme tuto oblast, naše pracoviště totiž představuje největší radioterapeutickou kapacitu v České republice,” řekl ředitel Petr Zajíc.

Nemocnice Na Bulovce má zároveň statut Komplexního onkologického centra. “Protonové centrum, které leží také v areálu nemocnice však s Nemocnicí Na Bulovce nemá nic společného, jde zcela o soukromý projekt,” dodal ředitel Zajíc.
 
Radiofyzikální tým Bulovky tvoří dvacet odborníků - radiologičtí fyzici, radiologičtí asistenti a biomedicínští inženýři. V RDG i v RT provádí pravidelné měření a testovaní všech diagnostických a terapeutický přístrojů v nemocnici tak aby jejich provoz byl bezpečný. “Připravují nové metodiky pro testování a vymýšlejí optimální plán na základě CT snímků a eventuelně dalších diagnostických metod, tj. počet ozařovacích polí a nastavení úhlu hlavice, vyclonění zdravých tkání apod., tak aby byl nádor zasažen co nejvíce předepsanou dávkou záření a ostatní zdravé tkáně byly poškozeny co nejméně,” říká nová vedoucí týmu Mgr. Nováková.
 
Radioterapeutické pracoviště Nemocnice Na Bulovce je dnes vybaveno moderní ozařovací technikou a poskytuje vysoce specializovanou léčbu zářením. Radiofyzikální tým se tak stará o čtyři lineární urychlovače, terapeutický rentgen, zařízení pro hypertermii a ozařovač pro brachyterapii (zdroj se zavádí do dutin nebo přikládá v aplikátoru přímo na kůži). Po celám areálu nemocnice je dále přes 30 rtg diagnostických zařízení, včetně dvou CT a dvou mammografů.
V roce 2011 proběhl audit Atomové agentury ve Vídni.
 
“Jako v jednom z mála pracovišť v České republice provádíme vnitřní ozařování nádorů prostaty a jako jedni z prvních jsme zavedli centrální ředění cytostatik v souladu se zákonem o léčivech. Od roku 2006 onkologové využívají služeb klinického farmaceuta ke zvýšení bezpečnosti pacient,” doplňuje primářka Ústavu radiační onkologie MUDr. Vladimíra Stáhalová a dodává: “Denně se v našem ústavu léčí  zhruba 500 pacientů.”
 
Lůžkové oddělení Ústavu radiační onkologie disponuje 60 lůžky, na kterých jsou hospitalizovaní pacienti, jejichž léčba, celkový stav nebo místo bydliště neumožňují ambulantní podání léčby. Léčebné výsledky jsou pravidelně zpracovávány a srovnávány s výsledky ve vyspělých zemích a publikovány v našich i zahraničních odborných časopisech. Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce má dlouhodobé léčebné výsledky srovnatelné s vyspělými zeměmi Evropy a USA.
 
Statistika za rok 2011:
 
- v roce 2011 bylo přijato do léčby vice než 2 000  nových pacientů
- na lineárních urychlovačích bylo aplikováno 250 000 ozařovaných polí
- při systémové léčbě aplikováno 12 000 preparátů intravenózně
- bylo hospitalizováno 1 500 pacientů
- bylo provedeno 45 000 ambulantních vyšetření
- denně se v ústavu léčí 500 pacientů.
 
Fotografie: Ředitel nemocnice MUDr. Petr Zajíc a nová vedoucí radiofyzikálního odboru Mgr. Pavla Nováková sledují práci lineárního urychlovače.
 

Sloupek