Blíží se zápis do mateřinek

V pondělí 12. března, v úterý 13. března a ve středu 14. března 2012 bude probíhat zápis do mateřských škol, zřízených Městskou částí Praha 8. Všech 24 mateřských škol bude mít na přelomu ledna a února 2012 na svých webových stránkách veškeré dokumenty – jak Žádost o přijetí, tak Evidenční list i Kritéria mateřské školy k přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání. Tyto podklady na webu městské části nenajdete, neboť přijímání dětí do mateřské školy spadá do kompetence ředitele příslušné školy.

„Jsem rád, že mezi ředitelkami mateřských škol naší městské části došlo ke shodě a všechny mateřské školy budou mít svá Kritéria – která jsou zároveň na území Městské části Praha 8 shodná,“ zdůrazňuje Mgr. Martin Roubíček, radní MČ Praha 8 pro oblast školství. „Samozřejmě platí to, co při minulých zápisech, tedy to, že zásadní prioritou je trvalý pobyt dítěte na území Městské části Praha 8,“ zdůrazňuje.

„S ohledem na doporučení odboru školství MHMP, které odkazuje zveřejněné ombudsmanovo „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání“ došlo v textaci Kritérií k zásadním změnám“, pokračuje radní. „Za prvé – jediným subjektem, který je v rámci zápisu posuzován, je dítě, které zákonní zástupci do mateřinky hlásí. Za druhé – hodnotí se (bodují) pouze následující věci: trvalý pobyt dítěte na území Městské části Praha 8, jeho věk, zda má již ve školce sourozence a zda se hlásí k celodennímu provozu. To je vše.“

„Podle těchto Kritérií budou jednotlivé děti obodovány a seřazeny podle bodů. Při shodném součtu bodového ohodnocení bude mít přednost starší dítě,“ rekapituluje Mgr. Roubíček.

„Zároveň letošní zápis v polovině března 2012 bude probíhat jednodušeji,“ doplňuje slova radního Mgr. Petr Svoboda, vedoucí odboru školství ÚMČ Praha 8. „Zákonní zástupci budou mít Evidenční list, Přihlášku i Kritéria k přijímání na webu všech školek – viz . http://www.praha8.cz/(hqblxp55ntgfaiikg55e3qfl)/default.aspx?Ido=46&sh=234534363 . Podklady si stáhnou, vyplní a v jeden ze 3 zápisových dnů v březnu 2012 je do školky přinesou. Kdo nemá přístup na internet, bude mít podklady samozřejmě k dispozici i papírově v každé školce.“

„Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list pro dítě v mateřské škole zákonný zástupce odevzdá v době zápisu 12.-14. března 2012 od 14:00 do 17:00 hodin. U zápisu zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Ještě bych chtěl upozornit rodiče, že zápis trvá 3 dny – od pondělí 12. března do středy 14. března - a datum odevzdání vyplněné přihlášky opravdu nemá žádný vliv na přijetí, či nepřijetí dítěte, “ zdůrazňuje Mgr. Svoboda.

www.praha8.cz

Sloupek