Právě se nacházíte:

Baby-sitting v Praze 8

Po rekonstrukčních pracích v objektu denních jeslí v Mirovické ulici a navýšení jejich kapacity se radnice Prahy 8 zaměřila i na zkvalitnění navazující služby, tzv. baby-sittingu. Z původního bytu, určeného pro školníka, nechala vybudovat nové prostory. „Ty budou určeny výhradně dětem, a to právě v rámci baby-sittingu,“ upřesňuje zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková.

„Jesle poskytují jak službu denní docházky, tak i mimořádného hlídání, takzvaný babysitting. Ten je určen pro nepravidelnou docházku a i pro postupnou socializaci, navykání dětí na školské zařízení,“ uvádí místostarostka a dodává: „Mnoho dětí si potřebuje postupně zvyknout. Je velký rozdíl mezi dítětem, které do jeslí pravidelně chodí a které přijde občas – myslím tím běžný chod, od příchodu do šatny, přes společný pobyt, prostor a hračky, až po společné mytí rukou před jídlem. Jedná se o určitou aklimatizaci a přípravu na jesle či školku.“

V současné době jsou jesle s kapacitou 65 míst naplněny. Nadstandardní hlídací služba se řídí stejnými pravidly jako provoz jeslí, jsou zde však zvláštní sazby za hlídání. Po otevření nových prostor pro hlídací službu budou moci jesle přijmout denně celkem 77 dětí, včetně dětí v hlídací službě.
 
V letech 2009 až 2011 nechala MČ Praha 8 provést rekonstrukční práce, zahrnující úpravu teras, výměnu oken a střechy, zateplení budov a novou fasádu, zvětšení plochy tělocvičny, vybudování nového sociálního zařízení, interiérové úpravy i práce na zahradě. Velká terasa objektu byla zároveň využita na vybudování zcela nového oddělení a tím se navýšila kapacita jeslí.
 

Sloupek