Agresivní pacienti útočí stále častěji

Agresivita a bezohlednost návštěvníků nemocnic v posledních letech narůstá. A mnozí si ji vybíjejí právě v nemocnici, kde jim zdánlivě nehrozí žádné postihy a sankce. Nemocnice se však bránit mohou a to zákonnou cestou. Na stále rostoucí agresivitu pacientů a návštěvníků proto reagovala Nemocnice Na Bulovce oznámeními o podezření ze spáchání trestného činu a o spáchání přestupku proti občanskému soužití.   

Oznámení o spáchání přestupku proti občanskému soužití podala Nemocnice Na Bulovce na muže, který na akutní ambulanci Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce doprovázel za účelem vyšetření a ošetření nezletilého pacienta. Všeobecná sestra pracující na této klinice předala na chodbě muži informovaný souhlas s ambulantním ošetřením, ten však nechal dokument schválně upadnout na zem. Poté mu ho sestra znovu podala a požádala, zda by přešli do čekárny. Muž se rozkročil a arogantně se zeptal, kde je čekárna. Sestra mu odpověděla a chtěla mu čekárnu i ukázat, jakmile se však pohnula, muž jí vztyčenou a pokrčenou rukou udeřil do tváře a spánku. Incidentu byl přítomen i svědek. Oznámení podala Nemocnice Na Bulovce jako právnická osoba, která je zaměstnavatelkou postižené všeobecné sestry, na přestupkové oddělení ÚMČ Praha 8. 

Druhé oznámení, o podezření ze spáchání trestného činu vydírání dle par. 175 trestního zákoníku podala nemocnice na pacienta infekční kliniky, který je přesvědčen, že má těžkou infekci, která však nebyla nikdy prokázána a vyžaduje opakovaně její léčbu. Protože mu ji však lékaři nechtějí předepisovat, kupuje si léky sám. Při poslední návštěve infekční kliniky pro údajně nově vzniklé potíže lékaři zjišťují, že pacient udává návrat 15 let trvajících potíží a jediné co požaduje, je předepsání léku Mycomax, který mu dosud předepisovalo neznámé pracoviště na vlastní úhradu. Pacient ho užívá kontinuálně a v dávkách, které si určuje sám. Po konzultaci s primářkou kliniky byl pacient znovu poučen, že není indikace k preskripci Mycomaxu. Tento závěr pacient opět odmítl a vyhrožoval vymáháním peněz, které doposud za Mycomax utratil. Navíc vyhrožoval, že si to s lékaři osobně vyřídí, někde si na ně počká a vynutí si peníze. Odmítl si převzít zprávu a poté odešel verbálně agresivní. Oznámení podala Nemocnice Na Bulovce na OŘ PČR III.. 

Podle psychologů je zlost návštěvníků nemocnic často fází, kdy se tímto způsobem vyrovnávají se skutečností, že nejsou v pořádku a jsou nemocní oni nebo jejich blízcí. V nemocnicích je také zvýšený počet depresivních osob, které mezi řádky často vysílají zlostné signály. A deprese s potlačenou a neuvědomovanou zlostí často souvisí.

„Chceme apelovat na návštěvníky nemocnice a pacienty, aby si uvědomili, že všechen personál pro ně dělá maximum a chce profesionálně odvést svou práci. Všichni si uvědomují, že nemocný člověk má právo být ve stresu, to ho však neopravňuje k agresivitě vůči okolí. Nikdo z nich nemůže za to, že klient nemocnice má zdravotní problémy. Naopak se mu snažíme pomoci," řekla ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská. 
 

 

Sloupek