Accenture představuje dlouho očekávané řešení, které umožní vzájemnou interoperabilitu

Společnost Accenture vyvinula a otestovala dvě technologická řešení,  která umožňují integraci dvou nebo více blockchainových ekosystémů a usnadní globální přijetí této technologie. Obě řešení ukazují, že blockchainové platformy Digital Asset (platforma DA) a R3 (R3 Corda), a rovněž Hyperledger Fabric a Quorum, jsou nyní schopny se integrovat a společně bezpečné organizovat firemní procesy. Jsou rovněž způsobilé aktivně sdílet data a informace, a to se stále větším počtem blockchainových a dalších technologií distribuované účetní knihy.

„Jedná se o převratnou změnu, která může pomoci rapidně urychlit přijímání blockchainové technologie. Klíčovou výzvou bylo vyvinout možnost integrace bez zavedení tzv. operačních zpráv mezi platformami založenými na technologii distribuovaných účetních knih, s tím, že zůstanou zachovány principy a přínos blockchainové technologie,“ řekl David Treat, ředitel a šéf sekce pro globální blockchain v Accenture. „Toto řešení bude pro naše klienty znamenat nové příležitosti pro propojování ekosystémů a řešení jejich obav z výběru ´špatné´ platformy nebo z toho, že budou muset nějakou platformu přepracovat, pokud by jejich partner používal jinou.“

Blockchain je novým druhem distribuovaného databázového systému, který uchovává a zaznamenává data způsobem, který umožňuje různým zúčastněným stranám diskrétně a bezpečně sdílet přístup ke stejným informacím. Technologie bude revolucí ve fungování mnoha odvětví, jako jsou finanční služby, státní správa, zdravotnictví, zábavní průmysl nebo přepravní a logistické služby.

Interoperabilita je pro analytiky a firemní odborníky na technologie horkým tématem. Experti potvrzují vysokou pravděpodobnost toho, že se budou vícenásobné blockchainové platformy na trhu rozrůstat. Kromě toho mohou různé průmyslové obory a firemní ekosystémy preferovat rozdílné platformy, proto pro ně časem bude opravdu důležité, aby byly mezi sebou propojitelné. Obavy z výběru ´špatného‘ systému nebo z možných problémů při propojování blockchainových ekosystémů, které jsou postaveny na různých platformách, byly dosud překážkou pokroku této technologie.

Společnost Gartner  zabývající se průmyslovými analýzami odhaduje, že počet blockchainových platforem by mohl vzrůst na více než 70, poté by se ale měl snížit na mnohem menší počet dominantních poskytovatelů. 

Aby se mohly integrovat různé technologie distribuovaných účetních knih (DLT), musejí si zachovat schopnost auditu, dohledatelnosti a verifikace, a to vše při zachování plné integrity a bezpečnosti. Technologická řešení společnosti Accenture tuto výzvu řeší uzlem interoperability, který zajišťuje komunikaci mezi dvěma nebo více platformami DLT. Uzel interoperability zahrnuje zabudovanou obchodní logiku, která obsahuje obchodní standardy, pojistky a zásady, na nichž se různé blockchainové platformy shodly.

Řešení Accenture umožňuje integraci různých blockchainových platforem buď prostřednictvím transferu tokenizovaného aktiva na dvě blockchainové platformy nebo díky mapování dat na různé bloky, které existují ve dvou různých blockchainových platformách současně s tím, že referenční data budou neustále synchronizována. S tímto řešením už není potřeba průběžná výměna zpráv mezi různými platformami. Nyní bude možné převádět a udržovat „aktivní stav“ mezi uzly jednotlivých blockchainových platforem a udržovat je neustále synchronizované.

„Obchod je veden přes více ekosystémů a v mnoha případech se tyto ekosystémy spojují do platforem, které jsou přizpůsobené danému účelu. Aby blockchain mohl dosáhnout svého plného potenciálu, musí tyto rozdílné platformy vzájemně bezproblémově spolupracovat, a naše technologická řešení dokazují, že je to možné. Zároveň zachovávají výhody jako bezpečnost a transparentnost, které blockchain nabízí,“ řekl Emmanuel Viale, ředitel Accenture Labs. „Toto je zásadní krok pro zajištění dalšího rozvoje a inovací této dynamické technologie.“

„Pro naše zákazníky je důležité vědět, že se platforma Digital Asset Platform dá bezproblémově integrovat do jejich stávajících systémů, ale také že mají možnost integrace s jinými DLT platformami,“ řekl Shaul Kfir, technický ředitel sekce Technology Architecture & Innovation v Digital Asset. „Společnost Accenture nám ukázala velmi užitečnou koncepci, která řeší mnoho praktických potřeb dnešních podniků.“

Richard Gendal Brown, technický ředitel v R3 uvedl: „Již od samého začátku jsme říkali, že interoperabilita je klíčem k boření zaběhnutých způsobů z minulosti. Když jsme vyvíjeli platformu Corda, provedli jsme specifické úpravy, abychom zajistili, že aplikace na ní postavené mohou bezproblémově spolupracovat. Úspěšné testování těchto technologických řešení je pro vývoj blockchainu významným krokem vpřed a potvrzuje nám efektivitu naší koncepce.“

„Accenture a IBM si již dlouho uvědomují potřebu rozvoje v této oblasti a umožňují tak technologiím fungovat na bázi spolupráce bez změn příslušné platformy,“ řekl Jerry Cuomo, viceprezident pro blockchainové technologie v IBM. „Protože i nadále spolupracujeme s našimi konsorcii napříč platformami, těšíme se na aplikaci této technologie v širokém spektru podnikových ekosystémů.“

Společnost Accenture bude pokračovat s testováním svých technologických řešení spolu s partnery a bude se snažit dosáhnout integrace mezi dalšími předními DLT platformami. Společnost podala dvě žádosti o patenty týkající se klíčových prvků technologie používaných v tomto integračním technologickém řešení a v blízké budoucnosti se chystá podat další.  
 

Sloupek