Accenture ČR nabírá nové zaměstnance

Společnost Accenture nabízí v současné době stovky pracovních míst. Uplatnění zde mohou najít i čerství absolventi vysokých škol, zejména technického a ekonomického zaměření. Nejžádanější jsou momentálně odborníci v oblasti cloudu a kybernetické bezpečnosti.

Nábor v České republice souvisí se zájmem firem o cloudové služby i řešení a s poptávkou po odborném servisu v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti. Nabídka směřuje jak na zkušené odborníky, tak na čerstvé absolventy nebo zájemce o práci v těchto oborech, kteří zatím nemají potřebné znalosti a dovednosti.

„V současné době nabízíme řadu volných pozic v různorodých odděleních. Jde převším o oblast  cloudu a počítačové bezpečnosti, ale také práci v oddělení Technology a Services. Jedná se o obory, které jsou perspektivní z hlediska budoucího uplatnění, možnost rozvinout své znalosti a dovednosti v mezinárodním kolektivu zde najdou zejména technicky a ekonomicky zaměření uchazeči,“ říká Petr Bujalka, manažer náboru Accenture v ČR.

„Atraktivní a dlouhodobě perspektivní může být pro uchazeče práce v Cyber Fusion centru, které zPrahy zajišťuje bezpečnost IT systémů pro zákazníky z celého světa,“ doplňuje Michal Merta, odborník na bezpečnost a ředitel Cyber Fusion Centra. Pracují zde specialisté, kteří provádějí penetrační testování, tedy hledají zranitelná místa v systémech klientů, prozkoumávají kód využívaných aplikací a identifikují podezřelé sekvence, další pracují na dlouhodobých projektech pro zajištění bezpečnosti různých typů IoT zařízení, jiní dohlížejí na sítě klientů, identifikují a blokují případné útoky. V  centru najdete i ??specialisty pro oblasti Identity & Access Management, implementace Secure Software Development Life Cycle, Red Teaming či testování síťové infrastruktury apod.

„Měl jsem to štěstí, že o svém profesním zaměření jsem měl jasno už během magisterského studia na Masarykově univerzitě. Testování bezpečnosti je pro mě osobně naplňující činnost – hledám různé cesty, jak se nabourat do webových aplikací, přemýšlím jak obejít různé metody ochrany, nebo hledám logické chyby a analyzuji, jak je možné je zneužít,” říká Andrej Šimko, který se v Cyber Fusion centru Accenture věnuje penetračnímu testování webových aplikací. „Díky tomu, že Accenture v Praze sdružuje přes 150 profesionálů z různých oblastí bezpečnosti si myslím, že se jedná o zajímavou příležitost najít si něco, co bude člověka bavit, protože škála možných činností je tu opravdu široká.”

Průzkumy Accenture poukazují na to, že výchova a udržení talentů je jedním z předpokladů pro to, aby firmy v současném turbulentním světě prosperovaly. U technických talentů je to o to složitější, že je o ně velký zájem, a to nejen ze strany technologických firem.

„V Cyber Fusion Centeru jsme si vědomi vysoké poptávky po lidech věnujících se kybernetické bezpečnosti, a proto společně s kolegy v Evropě neustále zdokonalujeme tréningové programy orientující se na konkrétní oblasti kybernetické bezpečnosti. Potenciálním kandidátům tudíž kromě školení na konkrétní produkty nabízíme i získaní všeobecných znalostí se zaměřením na nejnovější trendy a technologie,“ uzavírá Michal Merta.

Sloupek