36 rodin s dětmi z Prahy 8 zažádalo o finanční pomoc nadaci DOBRÝ ANDĚL

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám, kde rodič nebo dítě má onkologické onemocnění či jinou závažnou nemoc. V případě vážné diagnózy se rodině život změní ze dne na den. Velmi často jeden z rodičů opouští zaměstnání, aby mohl pečovat o nemocné dítě. Zatímco příjem rodiny klesne, objevují se nové výdaje spojené s léčbou.  Často jsou nutné přestavby bydlení, pravidelné rehabilitace, speciální strava, dezinfekční přípravky, pohonné hmoty na pravidelnou dopravu do nemocnice či zajištění péče o zdravého sourozence. Díky dlouhodobé finanční podpoře zvládne rodina těžké období snadněji.   

Dobří andělé pomáhají také paní Haně z Prahy 8, která vychovává dceru Aničku (9). Ve dvou a půl letech lékaři Aničce diagnostikovali Rettův syndrom. Jedná se o neurologické postižení, které se vyskytuje téměř výlučně pouze u dívek. U Aničky se jedná o těžký průběh onemocnění, denně musí rehabilitovat, není schopna samostatné chůze, nemluví a mívá lehké epileptické záchvaty. Maminka o Aničku pečuje 24 hodin denně. Finanční podporu Dobří andělé poskytují rodině od září 2014. Příspěvky paní Hana využívá především na nutné rehabilitace a terapie, výživové doplňky podporující imunitu a didaktické pomůcky. "Milí Andělé, moc Vám všem za sebe i Aničku děkuji! Je úžasné, co děláte. Anička je přes všechna svá omezení krásná usměvavá holčička a posílá Vám ten nejkrásnější úsměv. Děkujeme Vám, Vaše příspěvky nám moc pomáhají,“ vzkazuje paní Hana.

Za 5 let pomohli Dobří andělé prostřednictvím nadace více než 3 600 rodinám v tíživé situaci. Příspěvky dárců nadace DOBRÝ ANDĚL rozděluje vždy do posledního haléře, protože provoz nadace je financován ze soukromých zdrojů jeho zakladatelů a dalších filantropů. Na otázku, kolik Dobrých andělů žije na Praze 8, odpovídá Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace DOBRÝ ANDĚL: „Podívejte se na naší mapu Dobrých andělů na www.dobryandel.cz/mapa. Zobrazuje anonymně počet dárců, kteří na svém profilu uvedli své PSČ. Na Praze 8 jich najdete více než 500.“ 

Chcete se také stát Dobrým andělem? Není nic jednoduššího než se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat.
 

 

Sloupek