Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Zkoumáme elektrotechnické výrobky

21. 05 2010 | Elektrotechnický zkušební ústav se zabývá zkoušením a certifikací elektrotechnických výrobků. Svými službami posuzování shody přispívá k dodržování zákonů České republiky, k posilování konkurenceschopnosti a prestiže českého průmyslu.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja
Tel.: 266 104 111, info@ezu.cz
www.ezu.cz

Elektrotechnický zkušební ústav se zabývá zkoušením a certifikací elektrotechnických výrobků. Svými službami posuzování shody přispívá k dodržování zákonů České republiky, k posilování konkurenceschopnosti a prestiže českého průmyslu, ke zvyšování bezpečnosti a informovanosti spotřebitelů a uživatelů elektrotechnických výrobků.

Historie EZÚ zasahuje až do roku 1919, kdy byl založen Elektrotechnický svaz československý – ESČ a o 7 let později vzniká zkušebna ESČ. S touto značkou se můžeme potkat o přibližně stejnou dobu později, konkrétně 1935, kdy začala být umísťována na výrobky. Název Elektrotechnický zkušební ústav zkušebna získala po zrušení Elektrotechnického svazu československého v 60. letech. V následujících letech EZÚ postupně rozšiřoval nabídku služeb, což probíhá neustále i v dnešní době a reaguje tak na změny a požadavky výrobců i spotřebitelů.

Bezpečnost a technická úroveň výrobků jsou hodnoty, které EZÚ posuzuje již od svého založení. Současná legislativa a navazující technické normy chápou bezpečnost v mnohem širším kontextu než v minulosti. Proto EZÚ provádí jak zkoušky elektrické bezpečnosti, tak i zkoušky elektromagnetické kompatibility, což je v podstatě funkční bezpečnost. Dále provádí zkoušky obsahu nebezpečných látek, tedy z hlediska bezpečnosti pro životní prostředí a z mnoha dalších hledisek.

Jakost a bezpečnost ve výrobě a službách souvisí s předchozími hodnotami z hlediska systémů řízení firem. Proto EZÚ provádí certifikaci dle norem ISO 9001 pro systémy managementu jakosti, ISO 13485 pro systémy jakosti v oblasti zdravotnických prostředků, ISO 20000 pro management jakosti v oblasti informačních technologií a dle OHSAS 18001 pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ekologie je dnes nezbytnou podmínkou pro zajištění dalšího rozvoje společnosti. EZÚ nabízí ověření parametrů výrobků pomocí zkoušek, které dále slouží pro získání označení Ekoznačka.

Certifikace systémů environmentálního managementu dle normy ISO 14001, ověřování environmentálního prohlášení EMAS a další služby EZÚ přispívají k rozvoji ochrany životního prostředí.

V současné době hodnota informací přerůstá hodnotu hmotných statků a ochrana informací se tak stává strategickou disciplínou. V této oblasti EZÚ provádí certifikaci systémů managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a atestace informačních systémů veřejné správy.

Česká ekonomika je orientována na export, a proto EZÚ systematicky rozvíjí mezinárodního uznání svých služeb. Výsledkem této snahy jsou mezinárodní certifikáty a značky, jejichž účelem je podpora na zahraničních trzích.  EZÚ je členem mezinárodních certifikačních systémů a uděluje mezinárodní certifikáty a značky pro elektrotechnické výrobky. EZÚ rovněž zajišťuje mezinárodní certifikáty IQNet pro systémy managementu prostřednictvím certifikačního orgánu CQS.

EZÚ je členem mnoha národních i mezinárodních organizací. Jako jsou například:
AAAO -Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací,
CQS  -Sdružení pro certifikaci systémů jakosti,
HK ČR - Hospodářská komora,
IECEE-CB - Celosvětový certifikační systém mezinárodní elektrotechnické komise IEC pro uznávání výsledků zkoušek podle norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu elektrotechnických výrobků,
CCA -CENELEC Certification Agreement - evropský systém v rámci zemí  CENELEC pro uznávání výsledků zkoušek podle norem pro bezpečnost elektrotechnických výrobků,
ENEC  -Dohoda o užívání značky ENEC pro elektrickou bezpečnost pro svítidla a další elektrotechnických zařízení označující shodu s evropskými normami,
itSMF -  IT Service Management Forum se věnuje všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií,
NB MED - Koordinační skupina k evropským směrnicí pro zdravotnické prostředky a aktivní  implatabilní zdravotnické prostředky,
…a mnoho dalších.

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO