Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Factoring

8. 11 2010 | Současnost factoringu v České republice je silně ovlivněna ekonomickou krizí, která, doufejme, vyvrcholila v loňském roce a hodně tak zamíchala kartami na finančním trhu včetně factoringu.

Současnost factoringu v České republice je silně ovlivněna ekonomickou krizí, která, doufejme, vyvrcholila v loňském roce a hodně tak zamíchala kartami na finančním trhu včetně factoringu. Factoring se dlouho profiluje jako alternativní nástroj provozního financování po boku financování poskytovaného bankami. A  právě banky v současné době hodně přehodnocují svá stanoviska na bonitu svých korporátních klientů a stejně tak jednotlivých hospodářských oborů, z nichž celá řada byla krizí značně poznamenána. Z tohoto pohledu zažívá factoring svým způsobem lepší časy než v minulých letech zejména díky restriktivnější obchodní politice bank, která způsobuje, že mnoho firem je nuceno hledat jiný nebo doplňkový zdroj financování provozu a zde factoring je často na prvním místě.
   
Podstatou factoringu je institut prodeje resp. postoupení krátkodobé pohledávky z obchodního styku na specializovanou finanční společnost – factora s cílem jejího financování resp. pojištění rizika nezaplacení.
   
Factoring je kromě jiného určen také pro provozní financování malých firem resp. začínajících podniků bez historie. Oborově je factoring zacílen zejména do těch odvětví která se vyznačují poměrně častou resp. pravidelnou fakturací na větší počet odběratelů. Jedná se tedy o odvětví spotřebního zboží, lehkého průmyslu, potravin, služeb, potřeb pro volný čas, IT techniky apod. 
   
Cena factoringu je dána řadou aspektů, z nichž nejdůležitější je jednak typ factoringu a dále předpokládaný obrat factoringových operací a délka splatnosti faktur resp. reálná splatnost. Cena je zásadě dvousložková a zahrnuje factoringovou provizi a úrok za poskytnuté financování. Úrok determinuje měna fakturace a je srovnatelná s cenou běžně poskytovaných provozních úvěrů. Provize u regresního factoringu se pohybuje v rozmezí 0,5-0,8% z obratu obchodovaných faktur u bezregresního factoringu to je zhruba 0,7-0,9%, ta obsahuje i poplatek za zajištění rizika nezaplacení. Průměrná výše poskytovaného financování činí zhruba 80% nominálu faktur.
  
Jelikož je factoring založen na financování pohledávek z obchodního styku, je samozřejmé, že primární riziko tohoto obchodu leží na bonitě odběratelů zařazených do factoringu.
   
Základním nikoliv však jediným rizikem factoringu je nezaplacení postoupených faktur odběrateli. Přes všechny negativní zprávy a statistiky však zatím nevidíme v tomto směru naštěstí naplnění kritických scénářů a objem neplacení z důvodů ekonomické neschopnosti se vejde pod 5% factoringového obratu.  V případě regresního factoringu se factor hojí při nezaplacení pohledávky na dodavateli zboží(klientovi). V případě factoringu bezregresního zůstává toto riziko v rukou factora.
  
V případě, že faktura není zpětně postoupena na dodavatele, je factor povinen ze smlouvy se o ní dále starat a to až do definitivního vyřešení např. v insolventním řízení nebo konkursu, vyrovnání atd. Takových případů není velké množství, ale rozhodně je jich  nyní mnohem více než v minulých letech.
  
V naší společnosti nemáme žádný limit týkající se konkrétní částky odkupované faktury. Jediný limit v této souvislosti je dán celkovým předpokládaným obratem factorovaných pohledávek od jednoho dodavatele za rok a ten činí 15 Mio Kč.
   
Co se týče informace směrem na odběratele zboží, že pohledávka za ním  je předmětem factoringu, tak toto se řeší formou tzv. oznamovacího dopisu, který je dodavatel zboží povinen ihned po podpisu factoringové smlouvy zaslat odběrateli a ten by ho měl potvrdit a vzít jeho text na vědomí. Součástí této informace je i platební instrukce informující odběratele, že zmíněné faktury bude dále platit již na uvedený účet factora.
   
Factoring v ČR je v současné době velmi dobře monitorován a to na půdě České asociace factoringových společností ČR. Tak např. v loňském roce factoringové firmy odkoupily pohledávky v celkové hodnotě 3,6 mld EUR a na konci roku měly otevřené financování odkoupených pohledávek ve výši 654 Mio EUR.
   
FCI – Factors Chain International představuje největší mezinárodní sdružení factoringových firem na světě. Má okolo 200 členů v 60 zemích a slouží nejenom jako profesní sdružení k výměně informací v oblasti mezinárodního factoringu ale je to i živé obchodní těleso umožňující členům vzájemný obchod s pohledávkami. Takto vznikl factoringový produkt tzv. systém dvou faktorů umožňující členům včetně naší společnosti nabízet na lokálních trzích velmi konkurenční službu v oblasti mezinárodního(export, import) bezregresního factoringu, který ostatní factoringové společnosti nemohou nabízet.
 

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO