Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím
Právě se nacházíte:

Charakteristika společnosti

17. 06 2010 | Společnost GSW Development s.r.o. se zabývá informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a jejím hlavním zaměřením je poskytování služeb zákazníkům při realizaci ICT projektů.

Společnost GSW Development s.r.o. se zabývá informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a jejím hlavním zaměřením je poskytování služeb zákazníkům při realizaci ICT projektů.

V rámci tohoto zaměření poskytujeme svým zákazníkům tyto služby:

řízení a vedení projektů
konzultační činnosti
analytické činnosti
vývoj softwarového produktu (programu/systému)
řízení kvality
převzetí systému (nebo jeho části) do plné správy


Naší hlavní strategií je získávat nebo vychovávat špičkové odborníky v oblasti ICT. Tyto odborníky nabízíme v rámci personálního outsourcingu našim zákazníkům nebo s těmito odborníky realizujeme samostatně svěřené SW projekty pro naše zákazníky – outsourcing vývoje SW projektů, či zajišťujeme outsourcing provozu a rozvoje IT aplikací.


Poskytované služby


Personální outsourcing

Personální outsourcing vhodnou formou doplňuje nárazové potřeby kapacit našich zákazníků. V případě nedostatku vlastních zdrojů se zákazníci obracejí na naši společnost a poptávají specialisty, kteří buď na pracovním trhu chybí nebo které by dlouhodobě nevyužili pro své projekty.

Personální outsourcing má pro naše zákazníky tyto výhody:

předem známé náklady (podle předem uzavřené smlouvy)
náklady časově vymezené (na dobu pronájmu specialisty)
úspora personálních nákladů spojených s náborem specialistů, jejich vzděláváním, výchovou a všemi bonusy
odpadá problém, co se specialisty po dokončení projektu
možnost získání specialistů s bohatými zkušenostmi z různých projektů v různých odvětvích
předávání znalostí od získaného specialisty celému týmu zákazníka

Outsourcing vývoje SW projektů

Naši zákazníci se rekrutují především z oblastí telekomunikací a finančních služeb. Tyto společnosti mají jednoho společného jmenovatele. Jejich core-business je dnes realizován převážně pomocí informačních a komunikačních technologií. V těchto společnostech vzniká velký tlak od marketingových a obchodních manažerů, kteří mají zájem o co nejrychlejší realizaci jejich obchodních záměrů. Pro takovou realizaci v ICT prostředí jsou potřeba zdroje – jak technické, tak lidské. Aby společnosti tohoto druhu zvládly realizaci všech požadavků na ně kladených v rozumném čase (time-to-market), jsou nuceny využít jak vlastní, tak cizí zdroje, v tomto případě zejména lidské. Pro společnosti, u kterých jsme si již získali důvěru v kvalitu a spolehlivost práce našich odborníků, realizujeme projekty vývoje SW jako samostatné projekty, tedy dodávku SW produktu dle požadavku zákazníka.

Realizace SW projektů naší společností má pro zákazníky tyto výhody:

předem známé náklady (podle předem uzavřené smlouvy)
náklady časově vymezené
úspora personálních nákladů spojených s náborem specialistů, jejich vzděláváním, výchovou a všemi bonusy
odpadá problém, co se specialisty po dokončení projektu
smluvně vymezená údržba a rozvoj dodaného řešení

Outsourcing provozu a rozvoje IT aplikací

Každá aplikace, či systém se v určitou dobou může stávat pro naše zákazníky zátěží z hlediska údržba a rozvoje. Zákazník pak musí nutně alokovat nemalé zdroje, aby docházelo k potřebnému rozvoji aplikací či systémů a to zejména zdroje lidské. Tyto zdroje jsou zatíženi jednak požadavky vývoje zcela nových aplikací či systémů a současně musí provádět údržbu a rozvoj mnoha aplikací či systémů, které jsou již plně v provozu. V této fázi je účelnější předat takové aplikace či systémy do částečného či úplného outsourcingu a uvolnit si vlastní zdroje na vývoj nových aplikací či systémů.

Outsourcing provozu a rozvoje IT aplikací má zejména tyto výhody:

předem známé náklady (podle předem uzavřené smlouvy)
náklady časově vymezené
úspora personálních nákladů spojených s náborem specialistů, jejich vzděláváním, výchovou a všemi bonusy
smluvně vymezené převzetí aplikace či celého systému do dlouhodobého komplexního outsourcingu
smluvně zajištěná úroveň služeb pro konkrétní uživatele dané aplikace (SLA)
rychlejší vývoj nových, kritických aplikací či systémů v konkurenčním prostředí
finanční aspekty – CAPEX vs. OPEX%

Diskuse

Speciály

Naše magazíny

Novinky ze světa bydlení, aut, techniky ...

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO